ایران در وضعیت کیش و مات است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک کارشناس مسائل سیاسی گفت:‌ آمریکایی‌ها از هم‌اکنون به دنبال ایجاد شکاف بیش‌تر بین ایران و کشورهای منطقه و ایجاد وحدت بیش‌تر اسرائیلی – عربی در برابر ایران برای محاصره منطقه‌ای این کشور هستند.

مهدی مطهرنیا در ارزیابی خود از تمدید مهلت ۴ ماهه FATF به ایران گفت: جامعه جهانی در مورد ایران به ویژه موضوع FATF، مبنی بر گزاره همکاری و دادن امتیاز به ایران معطوف به ایجاد اجماع جهانی علیه ایران است، سیر حرکت‌های آمریکا و همکاری آن با سازمان‌های بین‌المللی در قبال ایران از دهه دوم حرکت راهبردی آمریکا علیه ایران نشان‌دهنده آن است که آمریکا تلاش دارد تا در ارتباط با ایران با محافظه کاری کامل و در عین حال فراهم کردن زمینه بهره‌برداری چالش ایران در جهت گسترش هژمونی خود از غرب به شرق استفاده کند.

وی تصریح کرد: در عین حال آمریکا در سال‌های پایانی دهه چهارم در پی ایجاد فضای تبدیل چالش ایران به دشمن برآمده، چرا که در صورت استفاده از فرصت‌های مبتنی بر چالش ایرانی باید پرونده ایران را برای گذر از دوران انتقالی قدرت آمریکا از نیم‌کره غربی به شرقی ببندد، لذا از هم‌اکنون آمریکایی‌ها در پی ایجاد شکاف بیش‌تر بین ایران و کشورهای منطقه و ایجاد وحدت بیش‌تر اسرائیلی – عربی در برابر ایران برای محاصره منطقه‌ای این کشور و بزرگ‌نمایی قدرت‌نمایی‌های ایران برای شکستن حمایت‌های نسبی جهانی از برجام هستند.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: از این رو رهیافت آمریکا که به باور من در دهه چهارم متوجه ایجاد استراتژی معناداری علیه ایران بوده است، در این عنوان استقرار پیدا کرده که بتواند زمینه‌های محاصره منطقه‌ای ایران و اجماع جهانی علیه ایران را فراهم سازد.

مطهرنیا افزود: بنابراین، سیر وقایع نشان دهنده آن است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق بازتولید عملیات رسانه‌ای به جنگ روانی برای مقدمه‌سازی در ورود به جنگ میدانی علیه ایران از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده ببرند، آن‌ها به خوبی بر این امر واقف هستند که گروهی تندرو در ایران وجود دارد که بدون توجه به تفکر سیستمی و دوری گزیدن از تفکرهای انتقادی خود را در مقام حق می‌بینند و با تکیه بر این احساس حقانیت، پذیرش ورود به جامعه بین‌المللی و قواعد ناشی از آن را رد می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: درواقع اگر چه نوعی اجماع منطقه‌ای علیه ایران در ورشو دیده شد اما هنوز جهان باور به عدم پذیرش ایران برای ورود به جامعه جهانی را مورد تأیید قرار نمی‌دهد، از این رو به نظر می‌رسد دادن فرصت به ایران، از یک طرف امتیازی برای ایران محسوب می‌شود و از طرف دیگر عدم استفاده از این امتیاز می‌تواند حجت را برای جامعه جهانی از نظر مماشات با ایران بیش‌تر به نمایش گذاشته و زمینه‌های اتمام آن را در مرحله بعدی فراهم سازد.

وی گفت: همان‌گونه که آمریکا گام به گام این معنا را در ارتباط با مساله نفت و ایجاد شرایط مناسب برای ۸ کشور و سپس ۴ کشور در ارتباط با تحریم‌های نفتی فراهم ساخت تا آن‌ها بتوانند با جایگزین کردن نیازهای نفتی خود همکاری‌های بین‌المللی خود را با ایران کاهش دهند، از این رو معتقدم نمی‌توان به این امتیازها دل خوش کرد، برنامه کلان‌تر و راهبردی وسیع‌تر در حال انجام است.

این استاد دانشگاه همچنین درباره این‌که این فرصت چه تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های ایران دارد، گفت: فکر می‌کنم از منظر محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو، دادن امتیاز به ایران زیرکانه‌تر از ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران است، جامعه جهانی به خوبی دیده است که ایران در عرصه داخلی دچار تشتت در تصمیم‌گیری است و FATF و لوایح چهارگانه و بحث پالرمو، سطح درگیری جناح‌های رادیکال اعم از اصلاح طلب و اصولگرا در ایران را وضوح بیش‌تری بخشیده است.

مطهرنیا ابراز کرد: ادامه این مباحث در فضای متهم کردن دو طرف به تبعات و پیامدهای ناشی از پذیرش یا رد FATF می‌تواند جامعه ایران را در این شکل‌بندی و تشتت در تصمیم‌گیری بیش‌تر قرار دهد و ابعاد گوناگون فسادهای اقتصادی، اداری و سیاسی دو جناح را در منازعه پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده و لوایح مربوط به آن بیش‌تر هویدا سازد.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان گفت: از طرف دیگر جهان و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به ایران و افکار عمومی در جهان بگویند ما بار دیگر به ایران فرصت دادیم تا از این معنا بهره ببرد، ایران در وضعیت کیش و مات است.