ایران رستم می خواهد؛ رستم، شعار مناسب!

شنیده ها

برخی کانالها خبر داده اند که ستاد انتخاباتی رستم قاسمی، شعار عجیب و ضعیف “ایران من رستم میخواهد” را برای فعالیت های انتخاباتی وزیر سابق نفت انتخاب کرده است.

به نظر نمی‌رسد این شعار، شعار واقعی و قطعی این کاندیدای انتخاباتی باشد.

مخصوصا اینکه جریان اصولگرایی بیش از مفاخر ملی، به مسائل مذهبی علاقه مند است.

قاسمی نیز بیش از هر کسی بر این موضوع و حساسیتهای احتمالی مخاطبان اصولگرا واقف است.