ایران مال و بانک آینده سرمایه مردم را به همدیگر می بخشند در حالی که پشت پرده بانک سرمایه و ایران مال یک نفر بیشتر نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بار دیگر بیش از ۹۸ درصد سهام «شرکت توسعه ایران مال» به تملیک بانک آینده درآمده است.

این شرکت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که به معنای اخذ وام و تسهیلات به همین مبلغ است.

«ایران مال» اما برای تسویه حساب خود سهام شرکت را که همین میزان ارزش‌گذاری شده به بانک واگذار کرده است.

اتفاقی که در سال‌های قبل هم بین بانک و شرکت ایران‌مال تکرار شده بود.

نکته دیگر اینجاست که بانک‌ آینده طبق صورت‌حساب‌های مالی سال ۹۸، ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.

همه این‌ها نیز در حالی است که پشت‌پرده بانک آینده و شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال یک نفر است؛ علی انصاری ابرمیلیاردر شناخته شده است.