اینترنت را به سرنوشت ماهواره دچار نکنید!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، شنیده می شود مجلس در نظر دارد استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی خارجی را ممنوع کند. این کار مهمل و در عین حال بسیار خطرناک است.

حسین ثنایی نژاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه نوشت :

همین قانونی که سالها قبل برای ممنوعیت استفاده از تلویزیون های ماهواره ای در مجلس وضع شد هم مهمل است و هم خطرناک. بیهوده است چون مردم علیرغم غیر قانونی بودنش در مقیاس وسیعی از آن استفاده می کنند و عملا این قانون هیچ تاثیری در استفاده ملت از تلویزیون ماهواره ای نداشته است.

خطرناک است زیرا همه مردم عادی قانون شکن شده اند و عملا حرمت قانون از بین‌رفته است. وقتی حرمت قانون شکست حتی اگر قانون های مسخره ای مانند منع استفاده از ماهواره و منع استفاده از شبکه های مجازی خارجی باشد، قانون های مهم نیز حرمتی ندارند و زشتی قانون شکنی در میان مردم از بین می‌رود.

خطرناک ترین شرایط در یک جامعه وقتی است که قانون در آن حرمت نداشته باشد.

با چنین تجریه بدی از قانون منع ماهواره و تجریه شکست خورده فیلتر کردن تلگرام و تویتر و فیسیوک، اکنون زمزمه تصویب قانون منع استفاده از همه شبکه های اجتماعی خارجی به گوش می رسد.

مجلس نشینان بدانند که با تصویب چنین قانونی اولا: عِرض خود می برند و زحمت ما می دارند، یعنی کاری عبث و بیهوده انجام می دهند. دوم اینکه تمام آحاد مردم را ناچار از قانون شکنی و از بین رفتن بیشتر حرمت قانون در کشور می شوند.

مسئله این است که وضع قانون آسان است ولی ابطال و لغو آن کاری بس پیچیده است. امروز شما ممکن است شتابزده و غیر کارشناسی چنین قانونی را به سرعت تصویب کنید ولی فردا که کارشناسان و عقلا بخواهند آن را لغو کنند با موانع بسیاری مواجه خواهند بود. همانطور که قانون منع استفاده از ماهواره علیرغم بیهودگی اش هنوز پابرجاست و به شدت دشوار به نظر می رسد مراجع قانون گذاری در صدد لغو آن باشند.

لطفا این کار را نکنید و سنگی را در چاه نیاندازید که صد عاقل از در آوردنش عاجز باشند.