اینجا آفریقا نیست! سیستان و بلوچستان است و خدایی که در این نزدیکیست…