این اجلاس است یا اتلاف!؟

✍️سلمان کدیور

هشتمین اجلاسیه خبرگان در دوره پنجم، تمام شد و بیانیه پایانی آن هم در شش بند صادر شد.

بر اساس اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد وی را بر عهده دارد، همچنین مطابق این اصل قانون اساسی رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اما شما ببینید مفاد این بیانیه شش بندی پایانی اجلاس چیست:

بند اول پیرامون سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است

بند دوم در مورد خباثت های آمریکا

بند سوم پیرامون سیاست خارجه دولت

بند چهارم در مورد کرونا و واکسن

بند پنجم تاکید به تشکیل دولت جوان حزب الهی

بند ششم در مورد مسائل معیشتی و کمک مومنانه در زلزله است…

سوال اینجاست کدام یک از موارد بالا در شرح وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی پیرامون نظارت بر رهبری و دستگاه های زیر مجموعه ایشان است؟

چهل سال است که اجلاسیه ها تشکیل می شود، تهش یک بیانیه بی ربط سیاسی صادر می شود بدون اینکه با دید بلند مدت به انقلاب، برای جلب اعتماد عمومی و جلب قلوب مردم و امیدوار ساختن آنها به آینده، یک گزارش خشک و خالی از وظیفه اصلی شان به مردم داده باشند.

اجلاس قبلی را بخاطر کرونا برگزار نکردند، خب این را هم برگزار نکنید!

به صورت مجازی بدون اینهمه تحمیل هزینه به بیت المال، هم می شود بیانیه صادر کرد.

این واقعا اسمش اجلاس نیست، اتلاف است!

هم اتلاف هزینه، هم اتلاف فرصتی که در دست دارید و هم اتلاف اعتمادی که در سال ۵۸ با ۹۸ درصد رای، به شما و قانون اساسی داده شد.