این حرف روحانی را باور کنیم

حرف روحانی را هر جای دیگر قبول نداشته باشیم اینجا ریشه در یک واقعیت دردناک داردکه ؛ اگر با جهان قهر نبودیم و FATF را به سخره نمی گرفتیم و اگر به موقع مثل کشورهای همسایه واکسن پیش خرید کرده بودیم امروز ۳۲ استان کشور در باتلاق مرگبار کرونا گرفتار نمی شدند.

حرف روحانی اینجا گواهی است بر اینکه قربانیان امروز سونامی کرونا قربانی سیاستها و بی تدبیری ما هستند.

به دستورات و بیانیه های مرکز تصمیم گیری حکومت یعنی ستادکرونا نگاه کنید.
ستاد بحران کشور ۸۵ میلیونی و وزارت بهداشت آن در نبود دلار و واکسن و تدبیر عملا تبدیل شده به ماشین پخش «آژیر هشدار» و عین یک «تماشاگر فاجعه» فقط ما را از پیشروی موج کرونا از شهری به شهر دیگر باخبر می کند.

بعد از یکسال و اندی، ما در جنگ کرونا در همان نقطه ای هستیم که فروردین ۹۹ بودیم. حتی اگر به اطلاعیه های یکسال پیش ستاد کرونا رجوع کنید هیچ تفاوتی با امروز ندارد. ستادی فاقد اراده ملی برای شکستن تحریم و خرید ابزار واکسیناسیون شهروندان و فاقد اقتدار برای قرنطینه کردن یک شهر.

جالب اینجاست که امروز نیز مثل بهار سال ۹۹ شاه بیت اطلاعیه ستاد و وزیر بهداشت این است است که بزودی واکسن در سطح ملی تولید خواهد شد .

به هر تقدیر در روزی که کرونا عین سیل مهیب کل فلات ایران در نوردیده.رئیس ستاد کرونا از شکست بزرگ در تهیه واکسن سخن می راند
روحانی اذعان می کند؛ اگر واکسن کوواکس دیر به دستشان می‌رسد بخاطر تحریم‌هاست از هند واکسن خریدیم و پول دادیم و آماده حمل بود که یک دادستان در هند گفت واکسن از هند نباید خارج شود.

یقینا در دمادم فضای انتخاباتی، مخالفان صاحب منصب او خواهند گفت که این حرف‌ها با نیت روغنکاری چرخ مذاکرات هسته ای وین و ژنو فاش می شود.

اما بد نیست بدانید که بازوی اصلی ستاد مقابله با کرونا در کشورهای دیگر، دیپلماسی آنها بوده است. در چند ماه رقایت فشرده برای تهیه واکسن در صحنه جهانی که سر ما بی کلاه ماند، دولت‌های منطقه ما با هنر و توان دیپلماسی خویش توانستند با تامین بهموقع واکسن از این بحران برای خود فرصت بسازند.

یعنی در این مدت که دیپلمات‌های ما حتی برای دیدار از کشورها و کمپانی‌های مرجع تولید واکسن تحت تحریم بودند، ماموریت اول و آخر وزارتخارجه سایر کشورها، لابیگری و چانه زنی در کریدور مجامع و شرکت‌های چند ملیتی برای بستن قراردادهای پیش خرید واکسن بود تا آنجا که مفهوم تازه ای بنام دیپلماسی واکسن در روابط بین الملل خلق شد./خبرها و نظرها