این رأی باطله کیست که ایران همه دیوانه اوست؟ / یادداشت

✍️نصرت الله محمودزاده

خوب جناب رئیسی، اجازه بدهید کمی در مورد مرامنامه اهالی رأی باطله صحبت کنیم تا خیال شما از این نگرانی که از دیروز خیمه حجتیه را به لرزه در آورده، راحت شود.

خیر و صلاح شما در این است که نفر دوم انتخابات را به‌عنوان معاون اول انتخاب کنید و تا رزومه او را نداشته باشید، صلاح مملکت ندانید در چیست.

تا تمام نتایج شوراها اعلام نگردد، متوجه این رأی باطله شبیه به معجزه نخواهید شد و بعدا خواهی فهمید که همین جماعت باطله وفادار واقعی به نظام هستند.

اگر این جماعت به زیر میز مهندسی انتخابات زده است، به این دلیل است که مرامش را نمی‌شناسید. این جریان از رگ گردن به مردم نزدیک‌تر است.

او نماد خود‌ِ واقعی مردم است که در عملیات شبیه‌خون جمعه شب نتیجه بازی مهندسی انتخابات را عوض کردند.

آنها این مرام را در جنگ شب عملیات به صورت گمنام عمل می‌کردند.
هشدار می‌دهم که عملیات کربلای ۴ یک فریب نبود، اما این عملیات یک‌فریب بود و عملیات اصلی آزادسازی خرمشهر در راه است؛ پس از هم‌اکنون به آنها بپیوندید که فردا دیر است.

فکر دو سال دیگر را کردی که اگر این حزب باطله در عملیات بعدی مجلس را پس گرفت و حاج‌باقری در کار نباشد که بودجه را در خلوت جابجا کنید؟

هنوز نیامده در پی برجامی؟ حلالت باشه، اما حق مردم نبود که ۶ سال سنگ بیاندازید تا این شکار بکر نصیب خودتان شود. اخیرا اسراییل هم به برجام چراغ سبز نشان داد و احتمالا سرمقاله کیهان‌ها هم عوض شود.
شورای امنیت ملی هم گروهی را مأمور بررسی توافقانه نهایی با ۴+۱ کرده.
مبارک باشد،

گمانم ملاقات اخیر پوتین و بایدن دارد جواب می‌دهد که اعلام کردید نیازی به مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم. اگر شما جای همان ۷۰٪ که به شما رأی ندادند باشید، چه فکر می‌کنید؟