این عکس امروز عمارت حسن ‎میرمحمدعلی (داماد ‎شمخانی) است!

  • یاشار سلطانی

🔸ن طبقه‌ای که روی آن پرچم امام‌حسین را به «نیزه»کرده اند، و چندطبقه‌ی زیرین آن، حکم ماده۱۰۰ ‎#تخریب دارند!

اما الان ماه‌هاست که بشکل عجیبی با گرفتن دستور موقت توقف اجرای حکم، از ‎دیوان عدالت اداری، عمارت را تکمیل و به پرچم رسیده اند!

حدود ۳هفته پیش هم همین سوال را از دیوان پرسیدیم اما نه پاسخی آمد و نه پیشروی ساخت‌ و ساز آقای ‎میرمحمدعلی متوقف و یا نشانه‌ای از اجرای ‎#تخریب نمایان شد.

موضع دیوان در برابر این دهن‌کجی به قانون و مردمی که درجریان این تخلفات گسترده قرار گرفته اند، همچنان سکوت است؟

منبع: کانال تحلیل زمانه