این مجلس انقلابی است! / عدم رعایت توصیه های بهداشتی توسط قانون گذاران

این مجلس انقلابی است!

در روزگاری کرونایی که مردم را به خاطر تلاش در مسیر معیشت عده‌ای زیر سوال می‌برند،

مسئولان این مملکت اینگونه در صحن مجلس هم دیگر را بغل می‌کنند!