⏯ این وضعیت مردم چابهاره، مردمی که کنار اقیانوس زندگی میکنن

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماین وضعیت مردم چابهاره، مردمی که کنار اقیانوس زندگی میکنن ولی به سخت ترین شکل ممکن آب تهیه میکنن.