ای کاش خامنه ای همین امروز حکم حکومتی بدهد

محمد ارسلانی

بهتر است خودمان را گول نزنیم و با کلمات بازی نکنیم
در مناظرات تلویزیونی اتفاق خاصی رخ نخواهد داد
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آنقدر مهندسی شده
که هیچ راه گریزی از نتیجه نهایی آن وجود ندارد
حاکمیت این بار علنا برای مردم شمشیر را از رو بسته است
ابراهیم رییسی قرار است با رای قابل توجهی رییس جمهور اعلام شود
کاش تا ۲۸ خرداد مردم را معطل نگاه ندارند
و بی جهت این همه هزینه نکرده و بودجه عمومی را هدر ندهند
خامنه ای می تواند با علنی کردن حکم حکومتی اش
با اعلام پیروزی ابراهیم رییسی و نصب او به عنوان رئیس جمهور
و حتی جانشین خود به عنوان رهبر بعدی به این بازی مضحک خاتمه دهد

✍️ دیدگاه شما 🙏