ای کاش سخن نمی گفت

اکبر گنجی

دو روز پیش نوشتم آیت الله خامنه ای ۱۳ آبان سخنرانی نکند به سود ایران است.

فقط به چند ادعای امروز او بنگرید:

«اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ حرکتی دفاعی و کاملا عقلانی بود»

«ذات تمدن غرب ظلمانی و وحشی است»

«انحطاط نظام سیاسی آمریکا و رئیس جمهور آمریکا موید این است که سرنوشت مختوم آمریکا، اضمحلال و انهدام و نابودی است»

«رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت»

مستقل از این که تمدن فاقد ذات است و همه این ادعاها نادرست یا قابل مناقشه اند، این ادعاها به زیان منافع ملی ایران و زندگی ایرانیان است.