ای کاش مسئولان ما هم کمی از خانم مرکل یاد بگیرند !

 

 

ایراندخت فرخ پور

 

انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای شرکت در اجلاس سران بیست

به دلیل نقص فنی هواپیمایش مجبور شد

با یک هواپیمای عادی سفر کند

و مرد جوانی بطور تصادفی با او همسفر شده

و در صفحه توئیترش نوشته

باور نمیکردم قدرتمند ترین زن جهان در کنارم نشسته

او چند بار به من لبخند زد

اما من جرات نکردم با او حرف بزنم،

رفتاری کاملا عادی داشت

کمی خوابید وکتاب خواند

و هیچ تقاضای ویژه ای نداشت

پ.ن

دیکتاتورها با زور وسرنیزه و غرور قدرتمند می شوند

وسیاستمدارن با نبوغ و واقع نگری