با این دوستان رهبری از دشمن مستغنی است

✍️ علی علیزاده

سنگر ولایت فقیه

فکر کنم پس از سالها دیگر واضح شده که من معتقد به ولایت فقیه نیستم.

اما از آنجایی‌ که آقای خامنه‌ای در حال حاضر نقش محوری در حفظ یکپارچکی سرزمینی ایران و نقش کلیدی در دفاع از جان مردم مظلوم منطقه مقابل جنگهای گسترش‌طلبانه‌ی امپراطوری وحشی آمریکا دارد هربار میخواهم نقدش کنم دست و دلم میلرزد و در بسیاری موارد خودم را سانسور میکنم.

چطور عقل من خارج نشین تبعیدی که از ترس قلدری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی جرات برگشتن به وطنم را ندارم میرسد که اعتبارزدایی از جایگاه آقای خامنه‌ای به نفع دشمن خارجی و به ضرر ایرانیان است

ولی امثال حداد عادل که مدعی دفاع از ولایتند و در بیت سرقفلی دارند به راحتی آب خوردن از اعتبار آقای خامنه‌ای خرج میکنند

و خشم مردم از افشای غصب زمین مستضعفان را تقصیر رهبری میندازند؟

آنهم نامنصفانه.

مگر آقای خامنه‌ای گفته بود در الهیه و شمال شهر مدرسه بسازید؟‌

اگر حداد عادل نگران علوم انسانی بود چرا در پایین شهر مدرسه نساخت.

شعار امثال حداد عادل عملا اینست:

پشت ولایت فقیه سنگر بگیرید تا اگر هم به او آسیبی میرسد به خودتان آسیبی نرسد.

با این دوستان آقای خامنه‌ای از دشمن مستغنی است.