بابک زنجانی و مافیای کلاهبرداری

مهرداد شاکری

صحبت های روزگذشته وزیر نفت در مورد صنعت نفت و خرید و فروش.نفت و محصولات نفتی و پرونده های فساد ناشی از رانت های نفتی قابل تامل می باشد
زنگنه دیروز از مافیای بابک زنجانی در زندان خبر داد
کلاهبرداری که که از درون زندان دارد مافیای جعل و کلاهبرداری را هدایت می کند
مافیایی که زنجانی کنترل آن را به دست دارد بدون شک از طرف راس حاکمیت حمایت می شوذ
زنجانی با تکیه بر راس حاکمیت همچنان دارد جیب مردم ایران را خالی می کند
وی زالویی است که باید از بین برود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام