باج ۵۰ میلیارد تومانی محمدرضوانی فر به خانه کارگر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

محمد رضوانی فر که با حمایت محمد برادر علی ربیعی و حسین فریدون توانسته مدیرعامل شستا شود در روزهای پایانی سال ۹۹ و بدون تشریفات اداری مبلغ ۵۰ میلیارد تومان جهت راه اندازی موز ملی کار به خانه کارگر و حزب اسلامی کار داده تا از وی جهت ماندگاری در دولت بعد با رئیس جمهور منتخب رایزنی کنند.

باج رضوانی فر به این ۵۰ میلیارد تومان ختم نشده و وی سید علی حسینی از نزدیکان محجوب را به عنوان عضو هیئت مدیره هلدینگ تاپیکو، دستیار مدیرعامل و عضو چندین کمیته در شستا نموده است.

مشخص نیست سرانجام این ۵۰ میلیارد تومان پول بیت المال که توسط رضوانی فر به یک حزب داده شده چه شده و لازم است نهادهای نظارتی پول بیت المال را برگردانند.