بارزترین شعار انتخابات ریاست جمهوری معیشت مردم ؛ هجوم همگی کاندیداها به سمت تلاش برای «زندگی بهتر» به عنوان اولین اولویت برنامه هایشان

این روزها اخبار غیر رسمی از ستادهای کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از تلاش برای تعیین شعار انتخاباتی جذاب و متناسب با فضای جامعه حکایت می‌کنند.

تلاش کاندیداهای انتخاباتی روی انتخاب شعاری مبتنی بر نیاز مردم و فضای حاکم بر جامعه متمرکز شده است.

بر این اساس تقریبا همه کاندیداها به سمت انتخاب شعاری رفته‌اند که در آن از واژه «زندگی» استفاده شده باشد، تا با بازی با این واژه بتوانند نظر مردم را به سمت خود جلب کنند.

نگاهی به توئیتها و اظهارات کاندیداهای احتمالی نیز نشان می‌دهد که واژه زندگی، برجستگی ویژه‌ای در نگاه آنها دارد.

« دوباره زندگی، تغییر برای زندگی، سلام زندگی، در هوای زندگی، کابینه زندگی، زندگی در آسایش و…» از جمله شعارهایی هستند که در ستادهای مختلف مطرح شده است.

بعد از زندگی، واژه‌های جوان، جوانان و مردم نیز مورد اقبال بخشی از جریانهای انتخاباتی قرار گرفته‌اند.

✍️ دیدگاه شما 🙏