بازار تاریخی شهرضا در آستانه نابودی؛ این بازار ۹۰۰ ساله یادگاری از دوره سلجوقیان است

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممجموعه بازار بزرگ شهرضا با قدمتی ۹۰۰ ساله یادگاری از دوره سلجوقیان است. این بازار با مساحتی در حدود ۹۹ هزار و ۷۰۵ مترمربع و بیش از ۸۰۰ متر دالان سرپوشیده، دارای ۹ دهنه ورودی در چهار خیابان اصلی شهر است.

این مجموعه تاریخی در برگیرنده چندین اثر تاریخی مستقل ازجمله مسجد جامع از دوران سلجوقیان، شبستان مسجد جامع، کاروانسراهای تاریخی، تیمچه‌ها، سراهای تاریخی، سقاخانه‌ها و نمازخانه‌ها است.

طرح بازآفرینی شهری و مرمت بازار شهرضا که با مشارکت اداره راه و شهرسازی، اوقاف، کسبه بازار، شهرداری و میراث فرهنگی آغاز شده بود متوقف و این مجموعه ارزشمند به فراموشی سپرده شد.

رهاشدگی و بی‌اعتنایی به آثار و بناهای تاریخی در چهار دهه گذشته شدت گرفته و بسیاری از آنها در آستانه فروپاشی کامل قرار دارند.