بازداشت برخی از اعضای خانواده ۲ شهروند عرب اعدام شده در دزفول

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, پس از اجرای حکم اعدام “عبدالله کرملاچعب” و “قاسم بیت عبدالله”, شهروندان عرب سنی مذهب سحرگاه روز جاری در زندان دزفول اعدام شدند چند تن از اعضای خانوادههای این افراد بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, چند تن از اعضای خانواده “عبدالله کرملاچعب” و “قاسم بیت عبدالله”, دو شهروند عرب سنی مذهب که صبح روز گذشته اعدام شدند پس از اجرای حکم اعدام این افراد توسط ماموران اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ در پی اجرای حکم اعدام “عبدالله کرملاچعب” و قاسم بیت عبدالله” دو تن از شهروندان عرب محبوس در زندان فجر دزفول چند تن از اعضای خانوادههای این ۲ شهروند توسط ماموران اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند که هویت ۳ تن از این افراد به شرح ذیل می باشد؛ “هاشم بیت عبدالله”, “عادل بیت عبدالله” و “جاسم بیت عبدالله” از سکنه روستای چعب واقع در شهرستان شوش. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ تعداد افراد بازداشت شده بیش از این ۳ نفر می باشد و هنوز هویت سایر افراد احراز نشده است. 

سحرگاه روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, حکم اعدام “عبدالله کرملاچعب” و “قاسم بیت عبدالله”, دو تن از شهروندان عرب ساکن استان خوزستان محبوس در زندان دزفول که پیش از این از بابت اتهام “محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی با هدف بر هم زدن امنیت داخلی کشور، ارتکاب قتل عمدی، تهیه سلاح جنگی و هدایت گروه تروریستی” به اعدام محکوم شده بودند در محوطه زندان دزفول به اجرا در آمد.