بازداشت راحله احمدی, مادر صبا کردافشاری با هدف اعمال فشار در جهت اعتراف تلوزیونی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی, راحله احمدی, مادر صبا کردافشاری, فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, مادر صبا کردافشاری, فعال حقوق زنان و از زندانیان اسبق سیاسی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت این شهروند در حالی صورت گرفت که صبا کردافشاری, فرزند راحله احمدی, چندی پیش با حکم نیروهای انتظامی از بند زنان زندان قرچک خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد و هدف از این بازداشت اعمال فشار بر خانواده صبا کردافشاری با هدف مصاحبه و اعتراف تلوزیونی صورت گرفته است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام و تائید این خبر گفت؛ در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه راحاله احمدی, در پی مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت و پس از انتقال به دادسرای اوین « دادسرای مقدس » از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا”, “همکاری با رسانه های معاند نظام” و “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و مستقیما به قرنطینه زندان قرچک در ورامین منتقل شد و پس از ثبت کارتکس و اتمام مراحل اولیه ورود به این زندان به مکان نامعلومی منتقل شد. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ با توجه به اینکه صبا کردافشاری, فرزند راحله احمدی, بیش از یک هفته است که به مکان نامعلومی منتقل شده همین امر گمانه زنیها مبنی بر اعمال فشار برخانواده صبا کردافشاری با هدف اعتراف اجباری تلوزیونی را بیشتر کرده است و این نکته زمانی قوت گرفت که ماموران امنیتی به راحله احمدی گفتند؛ زمانی که صبا کردافشاری برای اعتراف تلوزیونی در مقابل دوربین نشست وی را آزاد خواهند کرد. 

فرزند راحله احمدی, صبا کردافشاری, فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری, در ساعات اولیه روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸, بدنبال مراجعه ماموران امنیتی به منزل پدری وی پس از ارائه حکم بازداشت از سوی مراجع قضائی, بازداشت و سپس به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء در تهران منتقل شده بود و تا تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در سلول انفرادی در بازداشتگاه مذکور نگهداری شده بود.