بازداشت شاپور احسانی راد, فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز جاری, “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری, در پی مراجعه ماموران امنیتی به محل وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, ظهر امروز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸, “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران, پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی این فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این فعال کارگری بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است. 

براساس این گزارش, “شاپور احسانی راد”, بعد از بازنشستگی با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که ماموران امنیتی ضمن مراجعه به همان محل این فعال کارگری را بازداشت کردند. 

از دلایل بازداشت و اتهامات این فعال کارگری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست!

“شاپور احسانی راد” از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی”بستا”می باشد.

موج گسترده سرکوب کارگران و فعالان کارگری در سایر عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت میگیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.