بازداشت علیرضا نبوی توسط نیروهای امنیتی در سمنان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ علیرضا نبوی چاشمی، فعال و زندانی سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بازداشت این زندانی سیاسی در روز شنبه ۲۵ بهمن ماه و در شهر سمنان اتفاق افتاد. تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات احتمالی و همچنین دلیل بازداشت وی خبری در دست نیست.

بازداشت این زندانی توسط ۶ مامور وزارت اطلاعات و در بیرون از خانه اتفاق افتاد. وی سپس به همراه ماموران به منزل پدر‌ی‌اش در همان شهر سمنان برده شده و از منزل ایشان هم بازرسی به عمل آمد. گوشی‌های تلفن همراه این زندانی سابق به همراه بعضی از مدارک شناسایی او توقیف شد.

روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، علیرضا نبوی چاشمی زندانی سیاسی سابق و شهروند اهل شهرستان سمنان توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند، منزل پدری وی را مورد تفتیش قرار داده و گوشی‌های تلفن همراه و برخی مدارک شناسایی او را ضبط و با خود برده اند.

در این گزارش آمده است، ۶ تن از مامورین وزارت اطلاعات، علیرضا نبوی چاشمی را در خارج از منزل بازداشت و پس از آن وی را به منزل پدری اش می برند. در پی این مراجعه، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل مذکور کرده و گوشی‌های تلفن همراه و برخی مدارک شناسایی او را ضبط و با خود می برند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه و سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

علیرضا نبوی چاشمی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏