بازداشت فرید مقدم زیرکی, شهروند بهائی ساکن بیرجند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی هفته گذشته, “فرید مقدم زیرکی”, شهروند بهائی ساکن بیرجند, توسط توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, “فرید مقدم زیرکی”, از شهروندان بهائی ساکن بیرجند, توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. همزمان با بازداشت این شهروند بهائی اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوی بدون اشاره به نام هیچ فردی از بازداشت یک شهروند بهائی که در زمینه های اقتصادی در راستای تشدید تحریمها که بنا به گفته این رسانه حکومتی فرد مذکور از “فرقه ضاله” بود خبر داده بود. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ماموران اداره اطلاعات بیرجند در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت فرید مقدم زیرکی, این شهروند بهائی وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ فرید مقدم زیرکی پس از بازداشت یک بار بصورت تلفنی از بازداشت خود توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان اطلاع رسانی کرد و از آن زمان تا به امروز دیگر هیچگونه تماسی با خانواده و نزدیکان خود نداشته. 

بازداشت این شهروند بهائی در حالی صورت گرفت که گفته می شود که وی پیش از این و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پس از احضار به اداره اطلاعات بیرجند تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در گزارشی که بنقل از “تسنیم” از رسانه های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر بازداشت “فرید مقدم زیرکی” را پیش از این گزارش کرده بود. در آن گزارش به هویت این شهروند بهائی اشاره نشده بود و رسانه فوق از وی با عنوان عنصر شاخص از “فرقه ای” کرده بود.