بازداشت فعالان سیاسی در ایالت خودمختار مشهد

گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی که برای همراهی و همدلی با جانباز آزاده دکتر کمال جعفری یزدی به مشهد سفر نموده بودند با هجمه شدید رسانه های حاکمیتی و دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت شده اند
این عزیزان با برپایی تحصنی آرام نسبت به حکم ناعادلانه ۱۳سال حبس برای دکتر کمال و بدون هیچ تنش و آشوبی خواستار پایان دادن به احکام ناعادلانه قوه قضاییه شده بودند که متاسفانه حاکمیت متحجر و مستبد این حرکت مدنی آنان را تاب نیاورد و دستور به بازداشت آنان و انتقال آنان به مکان نامعلومی داد.
به نظر می رسد در دوره جدید قوه قضاییه با ریاست ابراهیم رییسی قرار است فضا را برای فعالان مدنی و سیاسی از قبل تنگ تر نمایند و رییس قوه قضا به عنوان داماد شاه ایالت خودمختار مشهد گوی سبقت را در ظلم به مردم و فعالان مدنی از رییس اسبق خود ربوده و با بازداشت مردم بی گناه قصد دارد پایه های سلطنت خامنه ای و علم الهدی را مستحکم تر نماید