بازداشت محمد نوری زاد, فعال مدنی پس از حضور در شعبه ۱ دادسرای اوین

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممحمد نوری زاد, فعال مدنی و روزنامه نگار که طی ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ دادسرای زندان اوین « دادسرای مقدس » احضار شده بود روز جاری پس از حضور در محل شعبه مذکور بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, محمد نوری زاد, فعال مدنی, روزنامه نگار و کارگردان, که پیش از این طی ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ دادسرای اوین « دادسرای مقدس » احضار شده بود, پس از حضور در محل شعبه مذکور و تفهیم اتهام و همزمان صدور قرار وثیقه, بازداشت و به اندرزگاه ۶ موسوم به بند کارگری در زندان اوین منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ محمد نوری زاد حسب ابلاغیه ای که پیش از این دریافت کرده بود روز جاری به شعبه ۱ دادسرای اوین «دادسرای مقدس» مراجعه کرد و از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و سپس با صدور قرار وثیقه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به دلیل عدم تامین مبلغ وثیقه این فعال مدنی بازداشت و پس از انتقال به قرنطینه زندان اوین بدون اتلاف وقت به اندرزگاه ۶ موسوم به بند کارگری در این زندان منتقل شد. 

احضار و بازداشت محمد نوری زاد, فعال مدنی  در حالی از سوی مراجع قضائی صورت گرفت که وی از جمله ۱۴ فعال مدنی امضاء کننده بیانیه استعفای “علی خامنه ای” رهبر ایران بوده است. 

چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.