بازداشت و بیخبری از رها احمدی, فعال مدنی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی روز های گذشته, “رها احمدی”, فعال مدنی, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, “رها احمدی”, فعال مدنی, در پی حضور ماموران امنیتی به منزل وی این فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت؛ “رها احمدی”, در ساعات ۷ و ۳۰ دقیقه صبح روز یکشنبه در حالی که برای رفتن به سر کار از منزل خارج شده بود در مسیر راه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس از بازداشت این فعال مدنی, علیرغم پیگیریهای مکرر و خانواده وی از محل نگهداری فرزندشان کماکان معولم نیست که رها توسط کدام ارگان بازداشت شده و یا حتی کجا نگهداری می شود!

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ وقتی پدر “رها احمدی”, به اداره آگاهی و دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین مراجعه کرد هر ۲ ارگان وی را به دیگری ارجاع دادند و هیچگونه پاسخ مشخصی به خانواده این فعال مدنی داده نشده است. 

موج گسترده سرکوب فعالان مدنی در عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت میگیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.