بازداشت چند شهردار منطقه در تهران

بنا بر شنیده ها حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ ، احمد تواهن شهردار منطقه ۳ ، مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ ، رضا رجب زاده شهردار منطقه ۲۱ تهران بازداشت شده اند.

گفته می‌شود موضوع این پرونده مرتبط با اختلافات شهرداری با ستاد اجرایی فرمان امام و یکی از روحانیون شاخص تهران است.

طبق شنیده‌ها، برخی نهادهای خاص اعلام کرده بودند که در حال تشکیل پرونده برای برخی از مدیران ارشد شهری هستند.

اولین واکنش شهرداری تهران به خبر بازداشت شهرداران مناطق

پیروز حناچی شهردار تهران در رشته توییتی نوشت:

مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش‌قدم بوده‌ است و همان‌گونه که بارها اعلام‌ کرده‌ایم در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف و یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، ⁧شهرداری تهران⁩ تابع قانون است و سریعاً وارد عمل خواهد‌شد.

ضمن اینکه معتقدم فساد در هر دوره‌ ی مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد؛ تأکید دارم خدمات صادقانه‌ی خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران آن در این شرایط نباید تحت‌الشعاع این موارد قرار گیرد.

✍️ دیدگاه شما 🙏