بازداشت گروهی از افراد به ظاهر انقلابی به اتهام جاسوسی برای سرویس انگلستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شنیده شده اخیرا گروهی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلستان دستگیر شده اند که برخی از آنان دارای سوابق سوپر حزب اللهی در اوایل انقلاب هستند.

این گروه از افراد از طریق فرزندان خود که در انگلستان مشغول به تحصیل بوده اند به شبکه های جاسوسی این کشور متصل شده اند که فرزندان آن ها در تور سرویس جاسوسی انگلستان به دام افتاده اند.