بازداشت یک شهروند اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, یک شهروند اهل سنت, ساکن محله ملاشیه اهواز, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۹خرداد ۱۳۹۸, مجید هاشمی, شهروند عرب اهل سنت, ساکن محله ملاشیه اهواز, به دلیل آنچه که فعالیتهای مذهبی وی بوده است توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

مجید هاشمی, فرزند غازی، ۲۵ ساله و از اهالی منطقه ملاشیه در شهر اهواز می باشد که از جمله دلایل بازداشت وی گرایش وی به مذهب اهل سنت بوده است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران تنها بر این یک مورد خلاصه نمیشود. مولوی عبدالحمید امام جعه اهل سنت زاهدان همچنان از حق سفر در داخل ایران نیز محروم مانده است.

در ماههای اخیر موجی گسترده در سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران به راه افتاده که این موارد شامل محرومیت از انجام مناسک مذهبی و یا اعمال رفتارهای قهرآمیز قضائی که شامل بازداشت و تعقیب قضائی می شود را در بر میگیرد.