بازداشت یک شهروند ساکن قصرقند توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیک شهروند ساکن قصرقند از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر پس از حضور بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, خلیل عزیزی, شهروند ساکن روستای عزیز آباد قصرقند واقع در استان سیستان و یلوچستان پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع, روز سه شنبه ادراه اطلاعات سپاه قصرقند در تماس تلفنی با خلیل عزیزی از وی خواسته بود تا بصورت فوری به آن ارگان امنیتی جهت پاره ای از توضیحات مراجعه کند و خلیل عزیزی با حضور در اداره اطلاعات سپاه جویای علت احضارش میشود که بدون تفهیم اتهام به وی چشم بند و دستبند زده و به مکانی نامعلوم منتقل میشود.

این منبع افزود: با گذشت چهار روز از بازداشت وی به خانواده گفتند یکی از دلایلش بازداشتش سفر وی به اروپا برای گرفتن پناهندگی و بعدا برگشتش به کشور بوده است.

لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این خبر خانواده اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و اجازه هیچ تماسی نیز با خانواده نیافته است.