بازدید سرکنسول ایران در استان ارزروم از انجمن تومسیاد ترکیه

 

نگام، بین الملل_ سرکنسول ایران در استان ارزروم از دفتر انجمن صنعت گران و کارآفرینان ترکیه در این استان دیدن کرد.

 

به گزارش خبرگزاری آناتولی، سجاد سلطان‌زاده، سرکنسول ایران در استان ارزروم ترکیه از دفتر انجمن صنعت گران و کار آفرینان ترکیه «تومسیاد» در این استان بازدید و با جعفر بوروجو، رئیس این انجمن دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر ارزروم انجمن صنعت گران و کار آفرینان ترکیه سلطان‌زاده و بوروجو در این دیدار پیرامون روابط تجاری میان دو کشور بحث و گفت‌وگو کردند.