بازنشستگان تامین اجتماعی باردیگر در تهران و شهرستان‌ها تجمع کردند؛ «خواسته اصلی ما، حقوق طبق تورم»

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ ساعت ده ونیم صبح روز ٢۶بهمن بنا بر فراخوان از قبل اعلام شده بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری اعتراضات‌شان در تهران مقابل مجلس اسلامی و در شهرستان‌ها مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند.


از آذر ماه تا کنون این چهارمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی است. گزارشاتی از تجمعات بازنشستگان در شهرهای تهران، کرج، اراک، اردبیل، کرمانشاه، شوش، هفت تپه، شیراز، کرمان، نیشابور، اهواز، ایلام، خرم آباد، تبریز، سنندج، قزوین، قم و اصفهان منتشر شده است و شمار زیادی از بازنشستگان در تجمعات شرکت دارند.


در اصفهان بازنشستگان مجتمع فولاد نیز همزمان تجمع خود را بر پا کردند. در تجمعات بازنشستگان در تهران و کرمانشاه گروهی از معلمان نیز حضور پیدا کردند و اعتراض خود را به فقر و اجحافات ابراز کردند.

اعتراض بازنشستگان به حقوق‌های زیر خط فقر و پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خریدشان، به تبعیض ها و به اختلاس ها و دزدی ها و به محرومیت از هرگونه تامین اجتماعی نظیر درمان رایگان و برخورداری از یک مسکن مناسب است.


شعارهای اعتراضی بازنشستگان در تجمعات این روز از جمله عبارت بودند از: “خواسته اصلی ما، حقوق طبق تورم”، “گرانی،تورم، بلای جان مردم”، “تورم، گرانی، جواب بده روحانی”، “بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزاراست”، “هزینه های دلاریه، حقوق ما ریالیه”، اینهمه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی”، “سفره ما خالیه، ظلم وستم کافیه”، “کشتی بازنشسته دیگه به گل نشسته”، “همسان سازی کجا بود، دروغ، تزویر، ریا بود”، “وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه”، “کارگر تهرانی کارگر شهرستانی وحدتتان مبارک”.


بازنشستگان ضمن اعتراض به وعده و وعیدهای توخالی با شعارهایی چون “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، ”تا حق خود نگیریم از پا نمی نشنیم، “تجمع، تجمع، تا حصول نتیجه” بر تداوم اعتراضاتشان تاکید کردند.

بازنشستگان در قطعنامه‌هایشان بر خواستهایی چون رفع تبعیض و همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر ١٢ میلیونی، درمان رایگان برای همه و داشتن مسکن به عنوان حقوق پایه ای همه مردم، آزادی تجمع، تشکل مستقل، آزادی بیان، اعتصاب به عنوان حقوق همه مردم و فارغ از هرگونه امنیتی کردنی، پایان دادن به دزدی ها و اختلاسها و بازگرداندن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات تاکید کرده اند.