بازنشستگان تامین اجتماعی برای دهم اسفند ماه فراخوان دادند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ بازنشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده و نیم صبح روز دهم اسفند ماه برای پیگیری خواست‌هایشان فراخوان به تجمعات سراسری داده اند.


این تجمعات مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران و مراکز آن در شهرستانها برگزار خواهد شد. از ٢٣ آذر ماه این بازنشستگان هر هفته تجمع کرده و پیگیر خواستهایشان شده اند و با شعار فقط کف خیابان، بدست میاد حقمان، قرار تجمع بعدی را گذاشته اند.


در این تجمعات بازنشستگان با شعارهای کوبنده شان علیه فقر، تبعیض و گرانی، اختلاسها و دزدی ها، و سرکوبگری های امنیتی پیگیر مطالبشان شده اند. از جمله شعارهایی که در تجمعات بازنشستگان طنین انداز شده می‌توان اینها را اشاره کرد:‌ “وعده وعید کافیه،سفره ما خالیه”، “صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته”، “ظلم و ستم کافیه، سفره ی ما خالیه! “، “بازنشسته بیدارست، از تبعیض بیزارست”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه”، “حقوق های نجومی، فلاکت عمومی”، “دستهای ما خالیه،وضع شما عالیه”، “گرانی و تورم بلای جان مردم”، “هلاکت عمومی حقوق های نجومی”بیمه های تکمیلی دزد سر گردنه”.

رفع تبعیض و همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر ١٢ میلیونی و درمان رایگان برای همه تاکید مهم قطعنامه های بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است.
آنها همچنین در قطعنامه هایشان برخواستهایی چون آزادی تجمع، تشکل مستقل، آزادی بیان، اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی به عنوان حق همه، پایان دادن به دزدی ها و بازگرداندن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات تاکید کرده اند.


با این خواستها بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستند و از مبارزاتشان باید وسیعا حمایت کرد.