بازنشستگان: مستمری‌ها را به اندازه سبد معاش افزایش دهید/ پرداخت دیون صندوق‌ها و اجرای همسان‌سازی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بازنشستگان می‌گویند: خواسته‌های ما مشخص است؛ مسئولان باید به این خواسته‌ها توجه کنند.

به گزارش ایلنا، شورای بازنشستگان در تماس با خبرنگار ایلنا، لیست مطالبات بازنشستگان را اعلام کردند.

به گفته‌ی آنها، مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان در شرایط فعلی مملکت به شرح زیر است:

۱ – افزایش مستمری‌ها مطابق هزینه‌های کارشناسی خانوار (سبدمعیشت)

۲ – تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان

۳ – پرداخت کلیه دیونِ به‌روز محاسبه شده دولت به صندوق‌ها، قبل ازپایان عمر دولت فعلی

۴ – نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب

۵ – تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسان‌سازی

۶ –ایجاد تشکیلات نوین و مستقل بازنشستگان

بازنشستگان می‌گویند: این خواسته‌ها همگی براساس قانون است و دولت موظف است که به آنها جامه‌ی عمل بپوشاند.