بازهم انتخابات و بازهم حضور چهره‌های عجیب و غریب در وزارت کشور/ از پیرمرد کفن‌پوش و جوان خوش‌تیپ تا دختر موتورسوار و حضور نویدفلافلی با ریموت!

بازهم انتخابات و بازهم حضور چهره‌های عجیب و غریب در وزارت کشور/ از پیرمرد کفن‌پوش و جوان خوش‌تیپ تا دختر موتورسوار و حضور نویدفلافلی با ریموت!