بازگشت به هاشمی یا گذر از او؟

“حامد تقوی”

به نظر می‌رسد بعد از یکسال از درگذشت مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی،

و -همزمان- با درخواست خانواده ی وی برای پیگیری نحوه‌ی درگذشت او ،

دولت برای سرپوش گذاشتن به این موضوع همانند اغلب مسائل امنیتی/سیاسی

دوباره دست به دامان تاریخ و نحوه‌ی بر منصب نشستن آقای خامنه ای

بر جایگاه رهبری شده اند.

آقای روحانی در نشست اخیر خود با ضمن ایرادات سخنرانی

و سیاسیت‌ورزی آقای هاشمی تاکید کردند که اگر هاشمی نبود

آقای خامنه ای اکنون شاید بر این منصب نمی نشست

و تلویحا به رهبری تاکید کرد که در وضعیت نا به سامان کنونی

ما ناچار به اصلاحات به سیاق آقای هاشمی رفسنجانی هستیم.

با این سخنرانی روحانی به نظر می‌رسد سیاست دولت را

در قبال مسائل بحرانی کشور دستخوش اصلاحات خُرد

در برخی مسائل داخلی خواهد شد.

 

نگام، ناگفته های ایران ما