بازگشت گوگوش و بهروز وثوقی به دنیای بازیگری

بهمن بابازاده در توئیتر خبر از ساخت ادامه فیلم همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش داد.

بهمن بابازاده در توئیتر نوشت: دنباله فیلم «همسفر» با بازی گوگوش و بهروز وثوقی ساخته میشود رها اعتمادی نویسنده فیلمنامه این فیلم بنام «همگریز» است و داستان با همان شخصیت ها (علی و عاطفه) چهل و چند سال بعد در دوران کنونی و در لس آنجلس میگذرد.