بازی جیش العدل در زمین سپاه

مهرداد شاکری

حمله گروه مسلح جیش العدل به خودروی یگان مهندسی سپاه در منطقه بم پشت سروان
قطعا همان چیزی ست که سپاه در سراوان به دنبال تحقق آن است
اعتراض مردم مظلوم سراوان به کشتار شهروندان بلوچ توسط سپاه
که همراهی جامعه جهانی را با این اقدام به همراه داشت
و همه آزادی خواهان این حرکت سپاه را محکوم میکردند
با حمله جیش العدل وارد فاز تازه و نامیمونی گردید
سپاه با این حمله مسلحانه به خود اجازه خواهد داد
که اعتراض مردم مظلوم سراوان و سیستان و بلوچستان را
به نام مبارزه با گروه های معاند نظام در نطفه خفه نماید
و هر حرکت مردم این منطقه را در راستای حرکت جیش العدل قلمداد نماید