بازی حاکمیت با افکارعمومی، ساشا سبحانی اطلاعات سوخته شده ارائه داد

محمد ارسلانی

این که بخشی از آقازاده ها در خارج از کشور
با سبک زندگی تجملاتی و خارج از عرف و با خوشگذرانی
در حال انجام ماموریت برای حاکمیت می باشند
بر کسی پوشیده و پنهان نیست
ساشا سبحانی آقازاده ای ست که در هیات یک فرد فاسد
با زیرپاگذاشتن اخلاق به ماموریت خود
برای کمک به سیستم پولشویی ایران ادامه می دهد
ساشا سبحانی که با خطر دیپورت از اسپانیا قرار داشت
با یک سری افشاگری های معمولی حاوی خبرهای سوخته
که فعالان سیاسی و مدنی به آن آگاهی داشتند
سعی در بازسازی چهره لورفته خود در بین اپوزیسیون
و ادامه فعالیت به نفع حاکمیت
در قالب لیدر سایت های شرط بندی در اسپانیا داشت
این رفتار و تحرکات جدید ساشا سبحانی
شاید باعث فریب خوردن عوام شود
اما اصحاب رسانه و فعالان سیاسی و مدنی
هشیارتر از آنند که فریب بازی جدید دستگاه های امنیتی ایران را بخورند
حاکمیت در نهایت مجبور خواهد شد
به فکر نفرات جدید برای فریب افکار عمومی
در داخل و خارج از کشور باشد