باز هم در المپیک رکورد زدیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد هادی بازیاری

برگزاری بازی های المپیک همواره برای کشورهای مختلف

از اهمیت بسیاری برخوردار بوده

و افتتاحیه این بازی ها سالهاست که

نگاه جهان را به خود معطوف کرده

و کشورهای مختلف سعی میکنند

از بهترین طراحان مد و لباس استفاده نمایند

و در روز افتتاحیه با توجه به انتخاب نوع لباس

هویت ملی خود را به رخ بقیه کشورها بکشند

اما طبق معمول این سالها

کاروان اعزامی ایران به المپیک

از نظر نداشتن لباسی که نشانگر هویت ملی آنان باشد رکورد زدند

و بی نظمی و بی برنامگی جمهوری اسلامی را در محافل بین المللی

به اطلاع همه جهان رسانند