باز هم عدالت به نفع آقازاده ها / آقای دادستان کل و آقازاده اش

‏دیروز تو دادگاه ‎هفت تپه مدیر عامل متخلف گفت چرا از من در مورد مراوده مالی با فرزند ‎دادستان کل سوال پرسیدید.

امروز بازپرس اطلاعیه رسمی داد، راجع به شخص دادستان کل کشور و ‎فرزند وی هیچ بحث و یا سوالی مطرح نبوده لذا این بخش از اظهارات اخیر وی در جلسه دادگاه قویاً تکذیب می شود.

کانال تلگرامی هدهد آزادی