باز هم مردم لبنان

محمدهادی بازیاری

در حالی که مرگ های پرشمار کرونایی در کشور
باعث داغدار شدن خانواده های بسیاری شده
و قربانیان کرونا در ایران رو به افزایش است
و خبر خاصی هم از برنامه واکسیناسیون گسترده همگانی در دست نیست و مسئولان کشور عملا فقط در حد شعار
کرونا را مهار نموده اند
از لبنان خبر می رسد که
واکسن های ارسالی ایران برای حزب الله
باعث شده تا مردم این کشور
این روزها شاهد واکسیناسیون منظم و گسترده در این کشور باشند
به نظر می رسد جان مردم ایران
برای مسئولان ایرانی هیچ ارزشی ندارد
و قبله و آمال مسولان ایرانی
مردم لبنان هستند