باز هم پای یک ژن خوب در میان است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

گفته می شود فرزند محمد مخبر معاون اول ابراهیم رییسی

یکی از آن دسته ژن های خوبی است

که همزمان در چند شرکت مهم حضور دارد

و با استفاده از رانت پدرش

در حال پارو کردن دلار و سکه و یورو می باشد

با انتخاب محمد مخبر به عنوان

معاون اولی رییس جمهور

باید منتظر جولان یک ژن خوب دیگر در کشور باشیم

ژنی که با شعار انقلابی بودن چه آتش ها که روشن نخواهد کرد