بالاخره دم خروس بیرون زد

مهرداد شاکری

مخالفان FATF دلیل اصلی مخالفتشان را اعلام کردند
آنان نه نگران بسته شدن حساب های سپاه و حزب الله هستند و نه مخالف سرک کشیدن غرب و شرق در حساب های مردم
چرا که هیچکدام از این ها اتفاق نمی افتد
آنان نگرانند امریکا شبانه میلیاردها تومان از حسابشان برداشت کند
اما این وسط کسی نیست بپرسد این میلیاردها از کجا به حساب شما آمده آقای نماینده