بانک مرکزی ایران: در مرداد ماه ۱۱ درصد چک‌ها برگشت خورد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبانک مرکزی ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نزدیک به ۱۱ درصد چک‌های مبادله شده به ارزش ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی از مجموع شش میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک مبادله شده در مرداد ماه، ۱۰/۸ درصد چک‌ها شامل ۷۴۲ هزار فقره برگشت خورده است.

ارزش چک‌های مبادله شده در مرداد ماه نیز ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و ارزش چک‌های برگشتی این ماه نیز ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد چک‌های برگشتی به لحاظ ارزشی معادل ۱۴/۸ درصد ارزش چک‌های مبالده شده در مرداد ماه است.

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد در یک سال منتهی به مرداد ماه سالجاری نیز ۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان مبادله‌ شده که از این میان، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.