بایدن به دیدار کارتر رفت

مرکز کارتر عکسی از دیدار جیمی کارتر و همسرش با رئیس جمهور جو بایدن در هفته گذشته در جورجیا منتشر کرده است.

 رئیس جمهور بایدن به همراه همسرش جیل بایدن، بانوی اول آمریکا به خانه جیمی کارتر رفت.

این عکس را صفحه توئیتری مرکز کارتر منتشر کرد.