بایدن در مذاکرات وین دست بالا را دارد / یادداشت

✍🏻حسین ثنایی نژاد

همانطور که انتظار می رفت مذاکره با آمریکای بایدن بسیار دشوارتر است تا مذاکره با آمریکای ترامپ؛ زیرا:

۱. برعکس ترامپ هیچ فشار بین المللی و یا داخلی خاصی بر بایدن نیست که به سرعت با ایران به توافق برسد.

۲. هزینه عهد شکنی خروج از برجام را ترامپ پرداخت کرده و بایدن فقط با حضور در مذاکرات و اعلام آمادگی دولتش برای بازگشت به این تعهد بین المللی، برای خود کسب حیثیت هم کرده است.

۳. تحریم های سنگین ترامپ علیه ایران اگر به نتیجه ای که ترامپ می خواسته نرسیده است ولی ضربه های سنگین و شکننده ای بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که بایدن بخواهد از این اهرم برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده کند. چیزی که اسراییل و همسایگان عرب ایران به شدت خواهان آن هستند.

۴. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران کاملا قابل پیش بینی شده است. همه می دانند فردی که تا دو ماه دیگر سکان اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت، سیاست های متفاوتی با دولت کنونی دارد. بنابراین ممکن است شرایط مذاکره پس از استقرار دولت جدید در ایران تغییر کند.

۵. دولت جدید ایران با مشکلات اقتصادی بسیار زیاد و پیچیده ای مواجه است و بدون رهایی خود از بار سنگین تحریم ها قادر نیست بار کمرشکن این مشکلات را به مدت چهار سال بر دوش بکشد.

۶. دولت روحانی به فرض اینکه در وین با آمریکا به توافق برسد، از مزایای آن هیچ بهره ای نخواهد برد ولی بدنامی و مسئولیت هر گونه مشکلی که از ناحیه این توافق به وجود آید، به نامش ثبت می شود.

بر همین اساس است که وزیر خارجه آمریکا گفته است انتخابات ایران شرایط تصمیم گیری در وین را پیچیده تر کرده است. و با عنایت به چنین استدلال هایی بود که همه تحلیلگران دلسوز(از جمله در همین کانال) در تمام دوره سه ساله تحریم زمان ترامپ، اصرار کردند که توافق با ترامپ به مراتب آسان تر است تا با دولتی که بعد از او بیاید. اما افسوس که این تذکرات موثر نیافتاد!