بایدن و سیاست مهار ایران در سوریه

محمد ارسلانی

تجربه موفق اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه
با بیش از ۲۵۰ حمله علیه مواضع متعلق یا وابسته به سپاه در سوریه
قطعا به عنوان دکترین دفاعی اسرائیل و متحدانش در منطقه دنبال خواهد شد
حمله آمریکا علیه مواضع دوگروه شبه نظامی وابسته به سپاه در مرز عراق و سوریه
ادامه دکترین دفاعی اسرائیل در منطقه می باشد
جو بایدن سیاستمداری کارکشته و با تجربه می باشد
که تجربه بیش از ۵ دهه فعالیت اجرایی و سیاسی وی در آمریکا
باعث می شود تا از وی یک رئیس جمهور زیرک و باتجربه بسازد
بایدن سعی خواهد کرد با مهار شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه
ضمن دفاع از امریکا و منافع آمریکا ، سطح تنش و درگیری در منطقه را کاهش دهد
برای انجام این مهم ،مهار ایران از دو مسیر نظامی و دیپلماتیک در دستور کار جو بایدن قرار دارد