با آمدن رئیسی، قالیباف کاندیدا نمی‎شود

شنیده ها

در جلساتی که اخیرا ابراهیم رئیسی و قالیباف حضور داشته‎اند، قالیباف گفته است تا پیروزی در انتخابات به دست نیاید نمی‎شود به کارآمدی فکرکرد و به همین دلیل برای پیروزی جریان انقلاب باید بر سر یک نامزد وحدت کرد.

وی تصریح کرده است که با آمدن ابراهیم رئیسی، رقابت با ایشان را خلاف مصالح انقلاب می‌داند و علی‎رغم فشارها وظیفه‌ای برای کاندیداتوری احساس نمی‌کند.

قالیباف در جلسه با رئیسی چه گفت؟

در جلساتی که اخیرا ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف حضور داشته‌اند، قالیباف گفته است با اینکه کارآمدی هدف اصلی است که جریان انقلاب باید به آن دست پیدا کند اما تا پیروزی در انتخابات به دست نیاید، نمی‌شود به کارآمدی فکر کرد به همین دلیل برای پیروزی جریان انقلاب باید بر سر یک نامزد وحدت کرد.

وی تصریح کرده است که با آمدن ابراهیم رئیسی، رقابت با ایشان را خلاف مصالح انقلاب می‌داند و علیرغم فشارها، وظیفه‌ای برای کاندیداتوری احساس نمی‌کند.

قالیباف اظهار داشته که دیگر نامزدها هم حتی اگر خود را اصلح می‌دانند، باید از رقابت کناره‌گیری کنند و همه به ابراهیم رئیسی کمک کنیم تا جریان انقلاب با یک نامزد واحد وارد رقابت با جریان رقیب شود.

هم چنین چندی پیش محمدباقر قالیباف در یک جمع دانشجویی در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت می کند و خبر از یک برنامه پنج ساله اداره کشور با تمرکز بر رفع فوری مشکلات اقتصادی می دهد وی در این جلسه اعلام می کند برای ورود به انتخابات کاملا آماده است و این برنامه را با تلاش جمعی از کارشناسان تدوین کرده است.

قالیباف در این جلسه اعلام می کند که به حرمت خون شهدا قصد دارد کاندیدا شود و تنها چیزی که می تواند آن را از کاندیداتوری منصرف کند حضور ابراهیم رئیسی است چنانچه که اگر رئیسی کاندیدا شود وی کاندیدا نخواهد شد و از رئیسی حمایت کرده و این برنامه را به ابراهیم رئیسی و تیم وی ارائه خواهد کرد.